INSPIRASI KOKO MUSIM KE–5 2010

 
PENDAHULUAN

Secara puratanya penggunaan produk–produk koko di kalangan masyarakat Malaysia adalah sebanyak 600 gm setahun.  Jumlah penggunaan produk–produk koko ini masih rendah jika dibandingkan dengan negaranegara lain di dunia terutamanya di kalangan penduduk di Eropah dengan per kapita penggunaan sebanyak 1 6 kg setahun.  

Masyarakat Malaysia kurang mengambil coklat disebabkan oleh pelbagai faktor seperti harga, tabiat pemakanan harian, maklumat dan pengetahuan yang terhad terhadap khasiat dan kebaikan semulajadi produk–produk hasilan koko.  Selain daripada itu, masih lagi wujud pelbagai salah tanggapan dan imejimej negatif yang sering dikaitkan dengan produkproduk koko terutamanya coklat seperti kegemukan, sakit gigi, jerawat, kolesterol dan sebagainya.

Oleh itu, program untuk mendidik dan menyebarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat kepada penggunapengguna tempatan perlu dijalankan secara berterusan bagi menyebarkan khasiat dan kebaikan semulajadi koko. 

Sehubungan dengan itu, pada tahun 2010 Lembaga Koko Malaysia (LKM) melalui kempen promosi penggunaan koko telah menerbitkan rancangan demonstrasi masakan berasaskan koko di televisyen atau lebih dikenali sebagai `Inspirasi Koko’

Program Inspirasi Koko ini merupakan antara strategi jangka panjang yang dijalankan oleh LKM untuk mendidik dan menyebarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat kepada pengguna-pengguna tempatan secara berterusan bagi menyebarkan khasiat dan kebaikan semulajadi koko. 

Sehingga kini, LKM telah menerbitkan sebanyak 5 rancangan Inspirasi Koko iaitu Inspirasi Koko Musim Pertama pada tahun 2006, Inspirasi Koko Musim Ke–2 pada tahun 2007, Inspirasi Koko Musim Ke–3 pada tahun 2008,  Inspirasi Koko Musim Ke–4 pada tahun 2009 dan Inspirasi Koko Musim Ke–5 pada tahun 2010 ini.  Rancangan ini ditayangkan di TV2 setiap hari Ahad selama 30 minit dalam tempoh 13 minggu. 

             
OBJEKTIF PROGRAM

Objektif program promosi koko di televisyen ini adalah untuk mendidik serta menyebarkan maklumat dan fakta yang tepat mengenai Koko, Kegunaan, Khasiat dan Kebaikannya (4K’s) kepada para penonton di televisyen khususnya suri rumah sebagai  salah satu usaha LKM untuk meningkat dan menggalakkan lagi  penggunaan koko di pasaran tempatan bagi merangsang lagi pembangunan industri koko di Malaysia.

Program pendidikan dan kesedaran pengguna terhadap produk-produk berasaskan koko ini diharap dapat melahirkan golongan pengguna terutamanya suri rumah yang lebih berpengetahuan dalam menentukan pemilihan makanan berdasarkan fakta saintifik.  

Program ini juga akan dapat memberikan maklumat–maklumat dan fakta–fakta tepat mengenai khasiat dan kebaikan serta kepelbagaian kegunaan koko kepada pengguna.  Di samping itu, salah tanggapan terhadap koko yang sedia wujud dapat dikikiskan lagi dan secara tidak langsung membantu meningkatkan lagi penggunaan koko di kalangan penduduk Malaysia terutamanya golongan sasaran. 

 
KONSEP/FOKUS  PROGRAM

Untuk program Inspirasi Koko Musim Ke–5 2010 ini, konsep/fokus adalah kepada koko sebagai penyumbang utama sumber pendapatan kepada pelbagai peringkat masyarakat yang terlibat dalam industri koko.  Ini termasuklah pengusaha koko iaitu pekebun kecil dan estet, golongan peniaga koko seperti pembekal, pengeksport dan pengimport koko, institusi perbankan dan agensi–agensi kerajaan yang memberi pinjaman dan insentif yang turut menyumbang kepada peningkatan  pendapatan negara.

Melalui program ini LKM dapat menyebarkan pelbagai maklumat dan fakta sebagai panduan bukan sahaja kepada mereka yang telah menceburi bidang–bidang perkerjaan atau perniagaan yang berkaitan dengan industri koko tetapi juga kepada mereka yang ingin menceburi bidang–bidang tersebut.  Ini secara tidak langsung akan membuka lebih banyak pilihan dan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan.

Selain daripada itu, melalui program ini juga akan dapat menyalurkan pelbagai informasi dan maklumat untuk mempertingkatkan lagi kefahaman dan pengetahuan orang ramai mengenai kepelbagaian kegunaan, khasiat serta kebaikan koko disamping mengikis salah tanggapan umum terhadap koko yang sedia wujud. 

KANDUNGAN PROGRAM

Program Inspirasi Koko Musim Ke–5 2010 ini merupakan satu rancangan yang mengeluarkan dan menayangkan program televisyen yang berbentuk pendidikan dan aplikasi yang memberi fokus kepada koko sebagai penyumbang utama sumber pendapatan kepada pelbagai peringkat masyarakat yang terlibat dalam industri koko.

 

Isi kandungan program ini merangkumi empat (4) segmen utama yang dikendalikan menggunakan khidmat hos personaliti tempatan iaitu Puan Serina Redzuawan dan dua orang chef professional untuk Segmen Sajian Koko iaitu Chef Kamarul Hasni Bin Che Rose untuk demonstrasi hidangan utama dan Chef Abdul Manan Abd. Rahman untuk demonstrasi coklat buatan tangan.

 

Segmen-segmen program ini adalah seperti berikut:-


i.   Bicara Koko dan Info Koko – mengemukakan rakaman audiovisual/video perbincangan mengenai pelbagai aspek industri koko di Malaysia
     termasuklah agensi kerajaan, swasta, pertubuhan, institusi perbankan serta orang perseorangan di lokasi berkaitan. 

     Antara topik–topik yang dimuatkan dalam Segmen Bicara Koko ini adalah perlaksanaan aktiviti–aktiviti yang melibatkan koko oleh pelbagai pihak
     untuk memastikan mereka mendapat pendapatan yang berpatutan daripada setiap jenis pekerjaan, perusahaan dan perniagaan koko yang dijalankan
     atau diusahakan, masalah–masalah yang dihadapi, insentif–insentif, kemudahan pinjaman, galakan kerajaan dan sebagainya. 

     Pemilihan topik–topik ini akan dapat menyebarkan pelbagai maklumat dan fakta sebagai panduan bukan sahaja kepada mereka yang telah
     menceburi bidang–bidang perkerjaan atau perniagaan yang berkaitan dengan industri koko tetapi juga kepada mereka yang ingin menceburi bidang–
     bidang tersebut.  Ini secara tidak langsung akan membuka lebih banyak pilihan dan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan.

     Segmen ini juga akan memberi tip-tip dan petua-petua termasuklah tip-tip berkaitan dengan penggunaan koko.
 

         ii.  Sajian Koko – menyediakan rakaman audiovisual/video penyediaan dua menu makanan kesihatan menggunakan bahan-bahan berasaskan koko.    
    Sebanyak 26 resipi masakan berasaskan koko akan disajikan untuk 13 episod. 

    Setiap episod akan menyajikan dua resipi iaitu:-

    a.             hidangan utama (main course) seperti lauk pauk dan pembuka selera (appetizer)
    b.
             penyediaan pelbagai jenis coklat buatan tangan. 

 

    Segmen ini juga akan memberi tiptip dan petuapetua termasuklah tiptip penyediaan makanan dan coklat buatan tangan.

iii.Kreatif Koko – memaparkan rakaman audiovisual/video kreativiti penggunaan koko.

    Bagi membuka dan mengembangkan lagi minda dan minat para penonton, segmen kreatif koko ini menyajikan pelbagai hasil kreatif yang boleh
    dibuat   menggunakan produk koko terutamanya coklat. 
Segmen ini dikendalikan oleh chef–chef jemputan yang mahir dan kreatif.

 iv.  Kuiz Inspirasi Koko

 

Di akhir setiap episod terdapat soalan kuiz untuk menguji keberkesanan program ini dalam menyebarkan maklumat dan fakta mengenai koko untuk meningkatkan kefahaman para penonton.  Hadiah berupa wang tunai, buku resipi dan pelbagai hadiah iringan diberikan kepada para pemenang.

 
MASA TAYANGAN

Rancangan Inspirasi Koko Musim Ke–5 2010 ini di tayangkan menggunakan Bahasa Malaysia selama 30 minit bagi setiap episod melalui TV 2  pada setiap hari Ahad jam 11:00 pagi bermula pada 3 Oktober 2010 hingga 26 Disember 2010.

 

 PERKHIDMATAN SOKONGAN

Laman Portal

Satu laman portal untuk program ini telah disediakan dan boleh dicapai melalui laman web http://www.koko.gov.myLaman portal ini memuaturunkan video tayangan setiap episod, resipi-resipi yang telah disiarkan, maklumat-maklumat lain mengenai program Inspirasi Koko Musim Pertama 2006, Inspirasi Koko Musim Ke–2 2007, Inspirasi Koko Musim Ke–3 2008,  Inspirasi Koko Musim Ke–4 2009 dan Inspirasi Koko Musim Ke–5 2010 termasuklah latarbelakang program, kuiz, profil hos dan chef.

Laman portal ini juga mengandungi ruang komen khas yang memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk berinteraksi dan mengemukakan sebarang komen, cadangan dan permintaan yang berkaitan dengan program ini  khususnya, serta  koko dan produk koko amnya.

 Sistem Pesanan Ringkas (SMS)

Seperti program terdahulu, perkhidmatan sokongan iaitu melalui sistem pesanan ringkas SMS juga diwujudkan untuk menyokong program ini.  Melalui perkhidmatan interaktif mudah SMS ini, para penonton dapat menyertai kuiz Inspirasi Koko dengan menaip kod–kod  yang ditayangkan di kaca TV pada setiap episod dan hantarkan SMS ke nombor laluan yang diberi iaitu 32776.   

 FAEDAH PROGRAM

Program ini akan dapat menyalurkan pengetahuan dan kefahaman mengenai kepelbagaian teknologi terkini, kegunaan, khasiat dan kebaikan koko.

Program ini akan dapat mengurangkan salah tanggapan dan imejimej negatif yang sering dikaitkan dengan produkproduk koko terutamanya coklat seperti kencing manis, kolesterol dan sebagainya.

Program jangka panjang ini diharap akan dapat meningkatkan lagi penggunaan koko tempatan kepada sasaran 10,000 tan pada akhir tahun 2010.  Ini secara tidak langsung akan membantu meningkatkan lagi pendapatan dalam negara. 

Program ini juga merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk membangunkan industri koko tempatan di samping menggalakkan dan mempromosikan lagi penggunaan koko dalam masakan harian samada moden ataupun tradisional.

 

Lembaga Koko Malaysia
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tarikh:  14hb September 2009